Centrum

2014-05-31 152403

[Wijk 08 Glanerbrug, gemeente Enschede] - www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl (2014):

Het centrumgebied van Glanerbrug bestaat uit de oude structuurdragers van het dorp, deze zijn in de vorige paragraaf al uitvoerig beschreven. Onderdeel van het centrumgebied is ook een amorf gebied dat tussen de oude linten is ontstaan.

Het amorfe gebied rond en met name ten zuiden van de Jacob Roggeveenstraat is gelegen ten zuiden van de bebouwing langs de Gronausestraat, tussen de Schoolstraat en de bebouwing langs de Tolstraat. Functioneel is het gebied gemengd. Kenmerkend voor het gebied is dat er geen samenhang is tussen de functies. Langs de Jacob Roggeveenstraat is woonbebouwing gesitueerd, het resterende gebied bestaat uit enkele groene binnenterreinen, een groen scoutingterrein, een voormalig schoolgebouw en een tweetal bedrijven. Het plein ten zuiden van de Albert Heijn fungeert als parkeerplaats. Kenmerkend voor de ruimtelijke structuur is de situering van grootschaliger functies in het binnenterrein en woonbebouwing langs de linten en woonstraten. Langs de Schoolstraat is er aan de noordoostzijde van de straat ten gevolge van de grootschalige functies geen continuïteit in de lintbebouwing. Het groene achtergebied en de groene percelen van zowel de scouting als de school zijn niet goed bereikbaar vanuit de omgeving. In de bebouwing is wat betreft schaal en typologie een tweedeling te maken. De bebouwing langs de Jacob Roggeveenstraat is kleinschalig en heeft een uniforme, herkenbare, architectuur en sluit goed aan op de lintbebouwing van de Tolstraat. De resterende functies in het gebied zijn grootschaliger en hebben een meer variërende typologie.